Særlig køreundervisning

Særlig køreundervisning

Ved kørselforbud skal der gennemgås særlig køreundervisning

Særlig køreundervisning skal være gennemgået hos en godkendt kørelærer.

Indholdet på kurset er:

  • Trafikantadfærd (Kap. 4)
  • Grundregler for kørsel (Kap. 6)
  • Manøvrer på vej (Kap. 7)
  • Særlige risikoforhold (Kap. 8)

Læs mere om emnerne i undervisningsplanen her

Mindst 8 lektioner á mindst 45 minutters varighed i teorilokale (overstående teoretiske emner) og mindst 8 lektioner á mindst 45 minutters varighed i praktisk køreundervisning (øvelseskørsel) og skal fordeles over mindst 8 undervisningsdage.

Hvis man har et fravær fra særlig undervisning i 3 måneder skal man starte forfra, og derfor ekstraregning fra kørelærer.

Relaterede links : Ubetinget frakendelse, Betinget frakendelse,  Rådgivning til teoriprøve, Køb adgang til teoriprøve, Gratis Teoriprøve, Kørselforbud, ANT-Kursus, Kontrollerende køreprøve