Standsning og parkering

Standsning og parkering

Standsning og parkering er en stor del af politiets teoritest.

Man må aldrig parkere eller standse sådan, at man er til fare eller ulempe for andre trafikanter.

 

Hvis standsning er forbudt, er parkering også forbudt.

Standsning

Defentionen på en standsning er, enhver frivillig hensættelse af køretøj under 3 minutter, med eller uden fører.

Parkering

Defentionen på en parkering er, enhver frivillig hensættelse af køretøj på 3 minutter eller mere med eller uden fører.

Af og på-læsning

Af og på-læsning er en standsning. Dvs. at hvis det ikke er tilladt at standse, er det heller ikke tilladt at af og på-læsse.

Nogle gange er der forbudt at standse, men med undertavle angiver at af og på-læsning er tilladt imellem feks. 09:00 – 11:00.

Selv om det tager 15-20 min eller mere, er det stadivæk en standsning.

Færdselstavler

Standsning og parkering forbudt Færdselstavle

Standsning forbudt” angiver at standsning er forbudt i den side, hvor tavlen er opsat.

Parkering forbudt færdselstavle Teoriprøve Kørekort Teoritest

Parkering forbudt” angiver at parkering er forbudt i den side, hvor tavlen er opsat.

Undertavle med pile” bliver opsat under standsning og parkering forbudt tavlerne, og angiver at tavlen gælder den vej pilen/e peger til det nærmeste vejkryds eller tavle.

Undertavle med rabat” angiver at parkering eller standsning er forbudt ude i rabatten.

Undertavle med tidsangivelse” fortæller hvornår tavlen er gældende.

Advarseltavlen “Farlig rabat” advarer imod at køre ud i rabatten.

Zonetavle” bliver opsat på steder hvor der er områder hvor de ønsker parkering og/eller standsning forbudt. Området slutter altid med “Ophør af zone

Færdselstavlen “Parkering” angiver at parkering er tillads i den side eller område hvor tavlen er opsat.

Kørebanestriber mv.

Ubrudt gul linie” på kantsten eller ved kørebanekant angiver, at der ikke er tilladt at standse. Dvs. at isteden for at opsætte “Standsning forbudt” kan de anvende ubrudt gul kantlinie.

Punkteret gul linie” Betyder det samme som færdselstavlen “Parkering forbudt

Parkeringsbås” er afmærkning som angiver at perkering kun må ske i afmærkede båse.

Steder hvor standsning og parkering er forbudt uden særlig afmærkning

I venstre side af vejen, dov ikke på mindre befærdede veje eller hvis det er ensrettet færdsel.

gangsti, midterrabat, helleanlæg, cykelsti, spælleflade og normalt på fortov. (Nogle byer har særlige regler vedrørende parkering på fortov)

Nærmere end 5 meter eller på fodgængerfelt. (10 meter på Færøerne)

Nærmere end 5 meter fra udkørselen fra cykelsti. (10 meter på Færøerne)

I vejkryds eller nærmere end 10 meter. (5 meter på Færøerne)

Nærmere end 5 meter fra at spærrelinien begynder ved vejkryds.

Afstand fra spærrelinie er under 3 meter.

jernbaneoverkørsel, bro, viadukt, tunnel, nær eller på bakketop.

Uoverskueligt vejsving, dække færdselstavler eller signaler.

I krybespor, taxa pladser, nærmere end 12 meter fra busholdeplads.

Steder hvor parkering er forbudt (tilladt at standse), uden at dette er fremhævet af særlig afmærkning.

Nærmere end 30 meter fra jernbaneoverkørsel.

Ud for ind- og udkørsler til ejendomme.

På hovedvej.

Det er tilladt at standse sådan at andre køretøjer ikke kan køre. Dvs. at standse i anden række, eller så tæt på andre køretøjer at du må flytte dig så de kan køre. (Kun standsning)

 

Link til politiets hjemmeside

 

Relaterede links : Færdselstavler, Gratis teoriprøve, Om teoriprøven,