Teoriprøven

Teoriprøven

Teoriprøven skal gennemføres, hvis du skal erhverve kørekortet.

Selve teoriprøven foregår på den måde at du kommer til at se en billedeserie med 25 billeder. Hvert billede har 2-4 spørgsmål.

Du skal svare ja eller nej til hvert spørgsmål. Hvis du ikke besvarer et spørgsmål tæller det automatiskt som en fejl.

Prøven er sat op på den måde, at et billede tæller som en fejl. dvs. at hvis du har 3 forkerte svar på et billede tæller det kun som en fejl.

For at bestå skal du få maks 5 billeder forkerte.

Hver teoriprøve indledes med et eller to øvespørgsmål.

Lokalet som teoriprøven foregår at under overvågning af mindst en sagkyndig.

Det er ikke tilladt at snyde på nogen måde. Kunne feks. være noteter, kigge på naboens papir eller lignende.

Du kan få følelse af hvordan det fungerer, ved at prøve vores gratis teoritest.

Teoriprøven kan enten foregå skriftligt eller med pc, alt efter hvor i landet man skal op til den afsluttende teoriprøve.

Rigspolitiet bestemmer, hvilket prøvesystem der skal anvendes ved det enkelte prøvested.

 

Medbringes til teoriprøve.

  • Gyldig legimation.
  • Ansøgning om kørekort.
  • Kørelærerens eksemplar af lektionplan.
  • Opholdstilladelse hvis nødvendigt.
  • Hvis det er generhvervelse grundet betinget frakendelse, skal du indlevere dit kørekort inden teoriprøven.

Nuværende teoriprøve system.

Den nuværende teoriprøve er som bekendt baseret på en række dvd-serier, der viser forskellige færdselssituationer samt spørgsmål og svarmuligheder, som ansøgerne skal tage stilling til.

Ansøgerne besvarer spørgsmålene på afkrydsningsskemaer, som bliver gennemgået manuelt af politiets prøvesagkyndige.

Digital teoriprøver testes nogle steder omkring i landet.

Politiet er i færd med at forny sig vedrørende teoriprøver. Det nye system er digitaliseret på den måde at eleven kan sidde med en pc og lave teoriprøver.

Når man skal op til en digital teoriprøve styrer man selv hastigheden af prøven. Man kan nemlig bladre igennem billed serien i sit eget tempo i 25 minutter.

Selve pc´en printer automatiskt resultatet ud og eleven får det udleveret.

Der er ikke forskel på billederne som bliver brugt i det digitale system og det nuværende system.

Man kan med visse tilfelde får undtagelse til at bruge det digitale system. Kan være en ældre person som ikke kan betjene en computer.

Læs mere her 

 

Hvis man ikke forstår danskt.

Det er muligt til en teoretisk og praktiske prøve at bruge tolk.

Det foregår på den måde, at tolken omsætter spørgsmålene til det sprog som vedrørende forstår.

Selve teoriprøve systemet kører uden lyd, og tolken læser op spørgsmålene fra et papir.

Ansøgere, der har opnået dansk indfødsret den 1. juli 2002 eller senere, har som udgangspunkt ikke krav på at kunne anvende tolk ved teoriprøven, idet det må forventes, at disse må kunne tale og forstå dansk i fornødent omfang.

Afgørelsen af, om der skal medvirke tolk ved køreprøven, vil dog altid bero på en konkret vurdering af ansøgerens forhold.

 

Hørehæmmede ansøgere.

Når teoriprøven gennemføres for døve, er der en tegnsprogstolk tilstede som oversætter spørgsmålene.

Tolken anvender ikke lydet fra selve prøven til at læse op fra men har et papir i hånden som han kigger på.

Det kan være svært for tolken at omsætte alle ordene fra selve prøven, så tolken har tilladelse til at pege på selve billederne for at klargøre sine spørgsmål.

Der er en begrænsning på 6 deltagere til hver prøve.

Politiet anskaffer tolken til teoriprøven, og eventuelle omkostninger for sprogtolken betaler politiet.

 

Specialprøve.

Det er muligt at få en special prøve i nogle tilfelde.

Hvis man ønsker en special prøve skal man indsende en ansøgning ind til borgerservice herom.

Normalt er ordblinde ikke en god nok grund til special prøve, pga. at der er oplæsning af prøverne.

 

Relaterede links : Ubetinget frakendelse, Rådgivning til teoriprøve, Køb adgang til teoriprøve, Gratis Teoriprøve, KørselforbudSærlig køreundervisning, Kontrollerende køreprøve , ANT-Kursus