Ubetinget frakendelse

Ubetinget frakendelse af kørekort

Ubetinget frakendelse betyder at førereretten er inddraget af politiet p.g.a brud af færdselloven §126

Ved ubetinget frakendelse skal kørekortet indleveres til politiet, og du skal igenne en teoriprøve og køreprøve inden kørekortet udleveres igen.

Tiden på frakendensel kan være imellem 6 måneder og 10 år, alt efter hvilken dom man får for sin frakendelse.

Hvis frakendelsen skyldes spiritus/bevidspåvirkende stoffer frakendes førerretten i mindst 3 år. Under særligt skærpende omstændigheder kan du også få frakendt førerretten for bestandigt.

Frakendelse p.g.a overstående skal man igennem et alkohol, narko og trafik (ANT-kursus) som kan påbegyndes 3 måneder før din frakendelse udgår.

Hvis overtrædelsen er begået inden for de første tre år, efter du første gang erhvervede førerret, træder ANT-kursus i stedet for den særlige køreundervisning.

Hvis du vælger at udvide dit kørekort med fek.s erhvervsmæssig kørekort , kan denne køreprøve træde i stedet for den kontrollerende køreprøve, men fritager dig ikke for ANT-kursus.

Du får frakendt kørekortet ubetinget, hvis du fx.

  • Kører over 100 % for stærkt
  • Kører spirituskørsel med over 1,2 promille
  • Kører groft uforsvarligt eller hasarderet
  • Får frakendt kørekortet betinget 2 gange inden for 3 år

Du må beholde dig kørekort hvis du :

  1. Består en køreprøve inden for 3 måneder efter den betingede frakendelse (Kontrollerende køreprøve)
  2. Ikke gør dig skyldig i forhold, der resulterer i betinget eller ubetinget frakendelse af kørekort inden for 3 års prøvetiden. ( Prøvetiden medfølger, når man får en betinget frakendelse)

Prøvetiden medfølger når man får en betinget frakendelse.

Du kan generhverve dit kørekort ved at bestå teori og køreprøven.

Inden du går ind til din teoriprøve skal du indlevere dit kørekort. Hvis du ikke består din teoriprøve får du ikke dit kørekort tilbage før du har bestået.

Det samme gælder for køreprøven (Den praktiske prøve), at hvis du ikke består får du ikke kørekortet tilbage før den er bestået.

 

En ubetinget frakendelse involverer 2 perioder:

  • Frakendelsestiden (før generhvervelse af kørekort)
  • prøvetiden (efter generhvervelsen)

ubetinget frakendelse

 

Du skal indsende din ansøgning om generhvervelse af kørekortet til politiet, der indbringer sagen for byretten. Såfremt du ikke får medhold, varer det mindst 2 år, før du kan ansøge igen.

Ansøgningen finder du her.

Relaterede links : Betinget frakendelse,  Rådgivning til teoriprøve, Køb adgang til teoriprøve, Gratis Teoriprøve, Kørselforbud, ANT-Kursus, Særlig køreundervisning, Kontrollerende køreprøve