Ubetinget vigepligt

Ubetinget vigepligt.

Ubetinget vigepligt bliver brugt i vejkryds. Vi vil her gennemgå hvordan du ved om det er ubetinget vigepligt eller ikke.

Ved kørsel i vejkryds er det vigtigt at der er regler om hvordan man skal køre.

Der er 4 måder at regulere færdslen i et vejkryds.

  1. Politiets tegngivning.
  2. Lyskryds.
  3. Ubetinget vigepligt
  4. Højre vigepligt

Hvad er Ubetinget vigepligt.

Ubetinget vigepligt bliver brugt i vejkryds til at regulere færdslen. Du skal holde tilbage for færdsel fra højre og venstre.

Der er forskellige størrelser af vejkryds, og der er forskel på hvordan man kører i de forskellige kryds.

Det er ikke krav at du standser når du har ubetinget vigepligt. Hvis der ikke kommer færdsel fra højre og venstre kan du køre ind i krydset uden at standse.

Derimod hvis der kommer færdsel fra siderne skal du standse.

Når der er dårlig oversigt i krydset er det nødvendigt at standse for at sikre sig at der er frit.

Når der er “Stop tavle” er det lovkrav at du stopper ved stoplinjen. Hvis det er frit fra højre og venstre skal du alligevel standse.

Hvornår er der ubetinget vigepligt.

Med afmærkning.

Ubetinget vigepligtUbetinget vigepligt

Den første færdselstavle vi ser her betyder at der er ubetinget vigepligt i vejkrydset.

Den næste færdselstavle betyder at det er “fuldt stop” i vejkrydset. (Du skal standse helt op ved stoplinjen)

 

Uden afmærkning.

 

Udkørsel fra:

Parkeringsplads.

Ejendom eller grundstykke.

Tankstation el. lign.

Markvej eller sti eller lignende klart underordnet vej.

Gågade.

Opholds- og legeområde.

Udkørsel over:

Fortov.

Cykelsti.

Rabat, som er hævet over kørebanen på den vej man kører ind på.

En anden belægning i overkørslen, f.eks. brosten.

Bøder ved overtrædelse af ubetinget vigepligt.

Du får 2000,- i bøde ved overtrædelse af vigepligt ved kørsel i bil.

 

Hvis der er færdselsuheld pga. at du ikke har overholdt din vigepligt, får du en betinget frakendelse af kørekortet.

 

Ubetinget vigepligt i lyskryds.

Hvis lyssignalet er ude af drift, og der er opsat en færdselstavle som fortæller at der er ubetinget vigepligt.

Hvis det ikke er afmærket gælder højre vigepligt.

 

Relaterede links : Højre vigepligt ,  Betinget frakendelse , Vejkryds , Lyskryds , Vognbaneskift og sammenfletning , Teoriprøver , Generhvervelse af kørekort