Vejkryds

Vejkryds.

Vi skal gennemgå hvordan man kører i et vejkryds, herunder højresving, venstresving og ligeudkørsel.

Når du kører ind i et vejkryds er det vigtigt at det bliver lavet rigtigt.

Et vejkryds er et sted hvor to eller flere færdselsretninge møder hinanden.

 

Vejkryds er opdelt i 4.

1. Fremkørsel mod kryds.

2. Ligeudkørsel i kryds.

3. Højresving i kryds.

4. Venstresving i kryds

 

Fremkørsel mod kryds.

Når du kører frem mod et kryds er det vigtigt at du i god tid beslutter dig, i hvilken retning du skal forlade krydset igen.

Ved større vejkryds bliver du i god til orienteret om hvor du skal placere dig i forhold til hvor du skal hen.

Skifte til korrekt vognbane i god til og påtænke manøvre i krydset man skal udføre.

På veje uden markerede vognbaner placere sig så langt til højre på kørebanen som muligt før højresving, og ude ved midten af kørebanen før venstresving.

Hvis der er afmærkede vognbaner skal du placere dig i vognbanen yderst til højre ved højresving, og vognbanen helt ude ved midted ved venstresving.

Hvis du har vigepligt skal du i god til orientere dig om det er frit fra begge sider, og være parat til at standse for den krydsende færdsel.

Har du ikke vigepligt skal du nedsætte hastigheden, og sikre dig at den krydsende færdsel holder tilbage for dig. Hvis de ikke holder tilbage skal du standse.

 

Ligeudkørsel i kryds.

Når du i god tid har placeret dig til ligeudkørsel i kryds skal du være parat til at sætte hurtigst muligt i gang efter standsning ved skæringen med den tværgående vej, ved vigelinie eller stoplinie, hvis der er fri bane til ligeudkørsel.

 

Du skal være opmærksom på følgende:

Dobbeltrettet cykelsti på den tværgående vej i krydset.

Kørende fra højre eller venstre side i krydset med særlige orienteringsvanskeligheder (fx børn og ældre på cykel, knallertkørere, motorcyklister i dårligt vejr).

Køretøjer med særlige fartegenskaber, der kan være uventet længe om at passere krydset.

Køretøjer med fartegenskaber, der let undervurderes (motorcykler, knallerter og racercykler).

Køretøjer, der fylder mindre i billedet og derfor let overses, når de er sammen med større køretøjer.

Tegn på, at modkørende svinger til venstre uden at holde tilbage.

Tegn på, at foran kørende cyklist eller knallertkører vil svinge til venstre uden at se sig for.

Foran kørende, der nedsætter hastigheden eller standser for at svinge ind i indkørsel eller lignende lige efter krydset.

Gående på krydsets fjerneste hjørner.

 

Husk at orientere dig flere gange til begge sider.

Når du kører ind i krydset er det vigtigt at der er plads nok til at du kan køre ud af krydset igen.

Hvis du har højrevigepligt skal du sikrer dig at færdslen fra venstre holder tilbage for dig.

Når du kører ligeud skal du sikre dig at modkørende som vil svinge til venstre overholder deres vigepligt.

Orientere sig om fri bane fremad i øvrigt før ligeudkørsel over krydset

 

Man skal altid tilpasse hastigheden i forhold til oversigtsforholdene, færdsel reguleringer, de andre trafikanter og vigepligtsforhold.

 

Højresving i kryds.

Højresving i kryds siges at være nemmere end venstre sving.

Når du skal dreje til højre skal du i god til placere dig helt ud til højre.

Tilpas hastigheden så du kan orientere dig, og for at lave en behagelig drejning.

Du skal sikre dig at det er frit bagfra i din højre side (cyklister og knallertkørere).

Måde du sikrer dig at det er frit for bagfrakommende i din højre side er ved at se i midterspejler, højre sidespejl og bag skulderen i højre side(Blindvinkel).

Når det er frit bagfra i din højre side skal du i god tid tænde højre blinklys.

Når du kommer frem til krydset skal du være opmærksom på færdslen fra venstre side. (De skal holde tilbage, men ikke altid de overholder deres vigepligt)

Inden du krydser cyklesti skal du sikre dig at der er frit på den vej du drejer ind på. Der kan være fodgængere som vil over vejen ved fodgængerfelt.

Hvis der er fodgængere der vil over vejen, på den vej du vil dreje ind på, må du ikke spærre cyklestien så cyklisterne bliver nødt til at standse.

Når det er frit og du kører afsted er det vigtigt at du accelererer op til den højeste forsvarlige og lovlige hastighed på den vej du kører på. (Tilpas hastigheden til den øvrige færdsel).

 

Venstresving i kryds.

Der er temmelig mange ulykker ved venstresving i kryds.

Placer dig i god til til venstresving. Placer du helt ud til midterlinjen i venstresvingsbanen.

Tænd for blinklyset i god tid så dine medtrafikanter får oplysninger om hvor du skal hen.

Orientere dig om eventuelt bagfra kommende på venstre side af bilen.

Orientere sig flere gange til begge sider i krydset efter standsning ved skæringen med den tværgående vej, ved hajtænder og ved stoplinie.

Bedømme om et ophold i den modkørende færdsel og færdslen fra venstre eller højre side er tilstrækkelig stort til at gennemføre venstresvinget (eller til at køre frem i eventuel svingbane til midten af krydset eller til venteplads i gennembrudt midterrabat)

Uden at tvinge de kørende, som man skal holde tilbage for, til at nedsætte hastigheden eller ændre placering.

Se til venstre i krydset for at sikre sig, at der er fri bane til at fuldføre venstresvinget, og hvis vognbanen er blokeret af fx. holdende køretøjer, da planlægge kørslen derefter.

Bedømme om kørende fra venstre eller højre side i krydset overholder deres eventuelle vigepligt.

Se efter bagfra kommende cyklister og knallertkørere på dobbeltrettet cykelsti til venstre i krydset.

Se efter gående, der er på vej ud i fodgængerfelt eller på vej over kørebanen til venstre i krydset.

 

Færdseltavler.

Påbudstavler.

Påbudstavler angiver hvad du skal gøre.

Påbudt passage

 

Forbudstavler.

Disse tavler forbyder at køre der hvor pilen peger.

højresving forbudt

Indkørsel forbudt.

 

Vigepligt.

Ubetinget vigepligt

 

Advarseltavler.

vejkrydsFarligt vejkryds. Sidevejene har ubetinget vigepligt.

 

Politiets hjemmeside

 

Relaterede links: Vigepligter , lyskryds , Rundkørsel , Vognbaneskift og sammenfletning , Overhaling