Vigepligter

Vigepligter

Ubetinget vigepligt

Vigepligter er noget man skal kunne til politiets teoritest, og køreprøven for at bestå første gang.

 

Ubetinget vigepligt betyder at vi skal holde tilbage for kørende fra højre og venstre.

Når der er ubetinget vigepligt er det som oftes afmærket med “Hajtænder” og/eller færdselstavlerne “Ubetinget vigepligt” eller “Stop”.

Færdselstavler for “Ubetinget vigepligt” og “Stop”

Ubetinget vigepligter hold tilbage færdseltavle Bestå TeoriFuldt stop ubetinget vigepligter skal standse

Når du kører frem imod steder hvor der er ubetinget vigepligt, skal du altid være parat til at standse for eventuel færdsel fra højre og venstre.

Ved dårlig oversigt bliver man nødt til at standse.

Steder som der er ubetinget vigepligt uden afmærkning:

Udkørsel fra Parkeringsplads, ejendom, grundstykke, tankstation eller lignende.

Udkøresel fra tydelig underordnet vej så som gågader, markvej, sti, opholds- og legeområde eller lignende.

Hvis du kører over fortov, cykelsti eller rabat som er hævet over kørebaneniveau. Overkørslen skal være af anden belægning så som brosten, betonsten eller lignende.

Der er altid ubetinget vigepligt når du kører ind i en rundkørsel.

Fuldt stop

Når der er fuldt stop er der ubetinget vigepligt.

Fuldt stop er altid afmærket med en fuldt optrækket stoplinje og færdselstavlen “Stop”

Forskellen på når det er fuldt stop er at man altid skal standse helt op inden man kører videre.

Højre vigepligt

Højre vigepligt betyder at vi skal holde tilbage for færdsel fra højre, og at vi skal sikre os at færdsel fra venstre holder tilbage for os.

Der er højre vigepligt hvis det ikke er ubetinget vigepligt.

Ved kørsel frem imod et krydt hvor der er højre vigepligt skal man altid køre sådan at man kan standse for færdsel fra højre, og være parat til at standse for færdsel fra venstre hvis de ikke overholder deres vigepligt.

 

Hvis du til teoriundervisningen i den køreskole du har valgt tvivler i vigepligter, er det vigtigt at spørge din kørelærer indtil du forstår det.

 

Læs mere om vognbaneskift og sammenfletning , Ubetinget vigepligt , Højre vigepligt , Teoriprøver

Læs mere på Politi.dk