Betinget frakendelse

Betinget frakendelse af kørekort

Betinget frakendelse får man ved brud af Færdselsloven §125.

Førerretten skal frakendes, hvis man ikke består en kontrollerende køreprøve inden 6 måneder efter afgørelsen af dommen.

Ved en betinget frakendelse, beholder man førerret på vilkår af, at du i en prøvetid på tre år ikke overtræder færdselsloven.

Hvis frakendelsen skyldes spiritus/påvirkende stoffer skal du inden aflæggelse af kontrollerende køreprøve gennemgå et alkohol, narko og trafik kursus (ANT-kursus).

Hvis du vælger at udvide dit kørekort med f.eks. erhvervsmæssig kørekort, kan denne køreprøve træde ind i stedet for den kontrollerende køreprøve, men det fritager dig ikke for ANT-kursus.

Hvis du ikke består den kontrollerende teoriprøve første gang, mister du kørekortet, indtil den er bestået.

Det vil sige, at du skal op til en teoriprøve, og hvis den ikke bestås første gang, får du ikke dit kørekort tilbage før den er bestået.

Det samme gælder for din køreprøve, at hvis du ikke består første gang, får du ikke dit kørekort tilbage, før du har bestået.

 

Det er ikke muligt at få undtagelse for at komme op til teori og køreprøve.

 

Så hvis du vil bestå din teoriprøve første gang, har vi vores egne teoriprøver til at anbefale.

 

Derfor vil vi anbefale, at du med det samme begynder at øve teoriprøver på nettet.

Betinget frakendelse

Ansøgningen til borgerservice finder du her.

 

Relaterede links : Ubetinget frakendelse, Rådgivning til teoriprøve, Køb adgang til teoriprøve, Gratis Teoriprøve, Kørselsforbud, ANT-Kursus, Særlig køreundervisning, Kontrollerende køreprøve