Færdselstavler

Færdselstavler/Trafikskilte

Færdselstavler er vigtig viden, så du er sikker på at du ikke tvivler på nogen af tavlerne når du skal op til teoriprøve og køreprøve .

Der er også mulighed at lære færdselstavler ved at øve vores teoriprøver.

Advarselstavler / Færdselstavler

Færdselstavlen Advarsel om Farligt Vejkryds

Farligt vejkryds forude, bliver sat op inden man kommer til et vejkryds, med dårlig oversigt.

Sidevejene har altid ubetinget vigepligt, men vi skal være særlig opmærksom på at de har svært med at komme ind på den vej vi kører på.

 

Færdselstavlen som Advarsler om Rundkørsel forudeRundkørsel bliver oftest sat op der hvor det er svært at se rundkørslen.

Ved indkørsel i rundkørsel er det altid ubetinget vigepligt.

 

Færdselstavlen som Advarsler Modkørende trafikModkørende færdsel bliver oftest sat op i slutningen af enrettede veje.

Færdselstavlen angiver ikke hvem skal holde tilbage ved møde. ( Er et spørgsmål som mange svarer forkert til teoriprøven )

 

Færdselstavle Advarer om Lyskryds forudeLyssignal varsler om lysregulering forude.

Bliver opsat hvis lyskrydset er svært at se, eller ved vejarbejde hvor der er opsat lysregulering.

 

Færdselstavler Advarsel Forgængere forudeForgængerfelt bliver oftest sat op ved vejsving eller bakketop, hvor det er svært at se forgængerfeltet/fodgænger.

Sæt hastigheden ned lidt før fodgængerfeltet og se efter om der er nogen som vil over vejen.

 

Færdselstavler Advarsel Kødannelse forudeKø forude skal man være særlig opmærksom mulig kødannelse.

Hastigheden ned og se godt efter.

 

Færdselstavlen advarer cyklister forude

 

Cyklister er sat op der hvor cyklister oftest færdes tæt på færdslen. Det kan fek.s være der hvor ingen cyklesti er.

 

Færdseltavler advarer dyrevild forudeDyrevild

Kan forekomme at dyrevild færdes på vejen.

 

Færdseltavle advarer farlig rabatFarlig rabat opsættes der hvor det ikke er en god ide at køre ud i rabatten. Som oftes tilsættes en undertavle som fortæller hvorfor den er farlig.

Undertavlen kan feks. være “Blød rabat”

 

Færdseltavle advarer flere farlige sving, første til højre

 

Flere vejsving og man kan se på tavlen at det første sving er til højre.

 

Færdseltavler advarer flerer farlig sving, første til venstre

 

Flere vejsving, første sving er til venstre.

 

Færdseltavle advarer anden fare forude, ofte med undertavleAnden fare har altid en undertavle som fortæller hvad faren er.

Feks. smal vej, spor, skolevej o.l.

 

Færdseltavle advarer vejbump forude Bump er advarsel om at det kommer en vejbump lige om lidt.

eks. på undertavle: “3 bump forude”

 

Færdseltavle advarer børn ved vejenBørn ved vejen.

Står næsten altid tæt på skoler og andre steder hvor børn opholder sig.

 

Færdseltavle advarer glat vej forudeGlat vej

Til teoriprøven er det et billede hvor det står “Glat i vådt føre” i undertavle, og det ikke er vådt. Derfor skal du forsætte med samme hastighed.

 

Færdseltavle advarer havnekaj

 

Havnekaj er som oftest sat helt ude ved kajkanten, og forsætter du forbi dette skilt ender du nok i søen.

 

Færdseltavle advarer farligt vejsving til højreHøjresving advarsler skarpt sving til højre.

Tilpas hastigheden til svingets radius.

 

Færdseltavle advarer farligt vejsving til venstreVenstresving

Tilpas hastigheden til svingets radius.

 

Færdseltavle advare om sidevind Sidevind bliver som oftes sat op på steder hvor det er stor sandsynlighed for sideving.

Feks. bro, veje tæt på søen o.l.

 

Advarsel om indsnævring af vej fra begge siderIndsnævret vej fra begge sider.

Husk at være opmærksom på at du kommer tættere på modkørende, og vær sikker på at det er plads til dig og modkørende.

 

Advarsel om indsnævring af vej på venstre sideIndsnævret vej på venstre side

Modkørendes side mindsker og han skal holde tilbage hvis der ikke er plads til begge bilerne. Men du skal sikre dig at han holder tilbage.

 

Indsnævret vej på højre side

Hvis der kommer modkørende, så husk at det er din side som snævrer ind. Det er dermed din pligt at holde tilbage.

 

Jernbaneoverkørsel uden bomme

Der er nok et lyssignal som blinker hvis tog kommer, men se altid til begge sider inden du kører ind på skinneren. Det er ikke altid at lyssignalet fungerer.

 

Jernbaneoverkørsel med bomme

Se altid til begge sider inden du kører ind på skinneren.

 

Kreatur på vejen.

Husk at det kan være glat på vejen p.g.a. kreatur afføring.

 

Hesteryttere

Hesteryttere plejer at ride på vejen eller krydse vejen.

 

Lavtgående fly

Hold på hat og briller. Bliver sat op tæt på flypladser.

 

Løse sten og derfor skal du passe på stenslag.

Hold større afstand end normalt.

 

Oplukkelig bro er når vejbanen du kører på, er et sted hvor både og skibe har mulighed at sejle under.

Når de sejler igennem lukkes vejen helt, og broen løfter sig.

 

Stejl nedkørsel

Du kan læse tallet på tavlen. Læser du nedad er det nedkørsel.

 

Stejl stigning

Læs tallet, og det er opad.

 

Stenskred har vi ikke så mange steder i danmark.

Kan ligge sten på vejen.

 

Tunnel

Husk at man kan ikke se så godt i mørke, de første 5-10 sekunder.

 

Ujævn vej

Som oftes ved vejarbejde, hvor de skifter asfalt.

 

Vejarbejde

Vis hensyn og reguler hastigheden efter omstændighederne. (Straffen ved at køre for hurtigt ved vejarbejde er hårdere end normalt.)

 

Enkeltsporet jernbane-overkørsel

 

Flersporet jernbane-overkørsel

 

 

Afstandsmærkning højre side. Er oftes 100 m imellem hvert tavle

 


Afstandsmærkning venstre side.

 

 

Vigepligtstavler / Færdselstavler

 

Ubetinget vigepligt

Når det er ubetinget vigepligt skal du altid holde tilbage for færdsel fra højre og venstre.

 

Fuldt stop

Når det er fuldt stop er det ubetinget vigepligt. Man skal altid stoppe helt ved fuldt stop.

 

Hovedvej

Færdselstavlen “Hovedvej” antyder at sidevejene har altid ubetinget vigepligt.

 

Hovedvej ophør

Når hovedvej ophører er det mulighed for at der er højre vigepligt igen.

 

Hold tilbage for modkørende

Du skal tydeligt vise at du holder tilbage.

 

Modkørende holder tilbage

 

 

Sammenfletning

Her sker der en redusering av veje, og vi skal køre efter sammenfletning.

 

Forbudstavler / Færdselstavler

Akseltryk

Maks vægt på en aksel.

 

Boogietryk

Maks vægt på en boogie.

 

Bus forbudt

Indkørsel forbudt for busser.

 

Cykler og knallert forbudt

Indkørsel forbudt for cykler og knallerter.

 

 

Fodgænger forbudt

 

 

Hestevogne forbudt

 

Højresving forbudt

Ikke tilladt at svinge til højre.

 

Venstresving forbudt

Ikke tilladt at svinge til venstre. Vending er heller ikke tillladt.

 

 

Vending forbudt

 

 

Kørsel i begge retninge forbudt

 

 

Indkørsel forbudt

 

Knallert forbudt

Indkørsel forbudt gældende for knallert og cykler

 

 

Kørsel med farligt gods forbudt

 

Lastbil forbudt

Indkørsel for lastbiler forbudt.

 

 

Lokal hastigheds begrænsning

 

 

Ophør af lokal hastigheds begrænsning

Motorcykler og knallert forbudt

Indkørsel forbudt gældende for motorcykler og knallerter.

 

 

Motorkøretøjer forbudt

 

Ophør af forbud

Ophør af alle forbud, undtaget standsning og parkering.

 

Overhaling forbudt

 

 

Ophør af overhalingsforbud

 

 

Overhaling forbudt lastbil

 

 

Ophør af overhalingsforbud lastbil

 

 

Standsning forbudt

 

Parkering forbudt

Tilladt at standse i 2-3 minutter

 

 

Passage uden stop forbudt

 

 

Ridning forbudt

 

Totalvægt

Totalvægten må ikke overskride 5 tons.

 

Totalvægt på vogntog

Den samlede vægt på vogntog må ikke overskride 20 tons.

 

 

Traktor og motorredskab forbudt

 

Vognbredde

Hvis bilen er mere end 2 meter bred er det ikke tilladt at passere skiltet.

 

Vogn højde

Hvis bilen er mere end 3,5 meter høj er det ikke tilladt at passere skiltet.

 

Vognlængde

Passage forbudt hvis den samlede vognlængde overskrider 10 meter.

 

Påbudstavler / Færdselstavler

Påbudt kørselretning lige ud

 

 

Påbudt kørselretning til venstre

 

 

Påbudt kørselretning til højre

 

 

Påbudt kørselretning til venstre

 

 

Påbudt kørselretning til højre

 

 

Påbudt kørselretning ligeud eller til venstre

 

 

Påbudt kørselretning ligeud eller til højre

 

 

Påbudt kørselretning til højre eller venstre

 

 

Påbudt kørselretning i rundkørsel

 

 

Påbudt passage til venstre

 

 

Påbudt passage til højre

 

 

Påbudt passage til højre eller venstre

 

 

Cykelsti

 

 

Gangsti

 

 

Ridesti

 

 

Delesti

Her skal cyklisterne være til højre og forgængere til venstre.

 

Delesti

Her skal cyklisterne være til venstre og fodgængere til højre.

 

Delesti

Her skal hesteryttere være til højre og cyklister/forgængere til venstre.

 

Delesti

Her skal cyklister/fodgængere være til venstre og hesteryttere til højre.

 

Delesti

Hesteryttere til højre og forgængere til venstre.

 

Delesti

Fodgængere til venstre og hesteryttere til højre.

 

Fællessti

Fælles for fodgængere og cyklister.

 

Fællessti

Fælles for hesteryttere, fogængere og cyklister

 

Mindste hastighed

Her er det ikke tilladt at køre langsommere end den påbudte hastighed.

 

Ophør af mindste hastighed

 

 

Oplysningstavler

Sammenfletning

Vognbaneskift

 

Der findes et hav af færdselstavler, og vi har samlet de mest relevante her.