Mistet kørekort

Mistet kørekort

Har du mistet kørekort på grund af at du har kørt for hurtigt, eller har du kørt promillekørsel?

Måske er dit kørekort forsvundet?

 

Frakendelse af kørekort.

Man kan miste sit kørekort pga. hastighed, spirituskørsel eller for mange klip i kørekortet.

Hastighed

De normale hastighedsgrænser er følgende:

Bil og motorcykel

By: 50 km/t

Udenfor by: 80 km/t

Motortrafikvej: 80 km/t

Motorvej: 130 km/t

Lastbiler og busser

By: 50 km/t

Udenfor by: lastbil 70 km/t og bus 80 km/t

Motortrafikvej: 80 km/t

Motorvej: 130 km/t

 

Du får frakendt kørekortet betinget, hvis du :

  • Kører mere end 60 % for stærkt
  • Kører mere end 40 % for stærkt ved et vejarbejde

 

Du får frakendt kørekortet ubetinget, hvis du fx

  • Kører over 100 % for stærkt
  • Kører groft uforsvarligt eller hasarderet

 

Spirituskørsel

Politiet får bedre og bedre udstyr til at stoppe spirituskørsel.

Promillegrænsen i danmark er 0,5

 

Du får frakendt kørekortet betinget, hvis du kører spirituskørsel med 0,5 til 1,2 promille.

Du får frakendt kørekortet ubetinget, hvis du kører spirituskørsel med over 1,2 promille

 

Klip i kørekortet

Nye bilister mister kørekortet betinget når de har fået 2 klip i kørekortet

Når vi taler om nye bilister, har de haft kørekort i 3 år eller mindre.

Bilister som har haft kørekort i længere tid end 3 år har derimod 3 klip i kørekortet før de får en betinget frakendelse.

->Hvad udløser et klip i kørekortet<-

 

Ubetinget frakendelse

En ubetinget frakendelse er at man mister kørekortet på stedet.

Du kan få en ubetinget frakendelse hvis du får frakendt kørekortet betinget 2 gange inden for 3 år.

 

Betinget frakendelse

En betinget frakendelse er at man mister kørekortet betinget. Det vil sige at man skal til en kontrollerende køreprøve inden et dato, og består du ikke den kontrollerende køreprøve første gang, skal du indlevere dit kørekort indtil du har bestået.

Kørselsforbud

Du kan risikere at få et kørselsforbud, hvis du overtræder færdselsloven inden for de første tre år, efter du første gang erhvervede førerret. Det fremgår af færdselslovens § 127, hvornår kørselsforbud kan komme på tale.

Et kørselsforbud betyder, at din førerret er inddraget. Du skal derfor aflevere dit kørekort til politiet.

Inden du kan få førerretten gengivet, skal du gennemføre særlig køreundervisning og bestå en kontrollerende køreprøve.

Hvis du har fået et kørselsforbud på grund af spirituskørsel, narkokørsel, kørsel under påvirkning af lægemidler, som ikke er indtaget i overensstemmelse med en recept, kørsel under påvirkning af sygdom, mangel på søvn mv., skal du i stedet for den særlige køreundervisning gennemføre et kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus).
I visse tilfælde skal både ANT-kursus og særlig køreundervisning gennemføres.

Den særlige køreundervisning kan ikke påbegyndes, før der foreligger en endelig afgørelse om kørselsforbud.

Generhvervelse

Hvis du har mistet dit kørekort betinget eller ubetinget og skal generhverve, er det ikke krav om at du kontakter en kørelærer. (Vi anbefaler at du kontakter en kørelærer)

Hvis du har fået et kørselforbud er det nødvendigt at kontakte en kørelærer.

 

Nyt kørekort

Hvis du har mistet dit kørekort væk, eller lignende skal du kontakte borgerservice for at få et nyt kørekort.

Hvis du har mistet kørekortet pga. sygdom, kan lægen kræve at du skal igennem en helbredsmæssig køreprøve.

 

Hvis du ikke har medbragt dit kørekort under kørsel er bøden 1000,-

Hvis du ikke har erhvervet/generhvervet kørekortet (1.gang) bøde på 7000,-

Hvis man har kørekort til anden kategori (f.eks. motorcykel) får man bøden reduceret.

 

Relaterede links : Ubetinget frakendelse , Betinget frakendelse , Kørselsforbud , generhvervelse af kørekort