Spørgsmål 35

Inertiens lov

Inertiens lov ved bremsning og acceleration.

Egenviden spørgsmål 35

Spørgsmål:

Kræfter (inertikræfter), der virker i tyngdepunktet fx under bremsning eller acceleration, herunder dynamisk vægtforskydning og betydningen heraf

Svar:

Inertiens lov : “Et legeme som ikke er påvirket af en kraft, eller af kræfter der ophæver hinandens virkning, vil enten være i hvile eller foretage en jævn retlinet bevægelse.”

Under opbremsning vil inertikraften virke fremad og forøge forhjulenes tryk på vejen.
Under acceleration vil inerikraften virke bagud og forøge baghjulenes tryk på vejen.
———————————————————————–

Inertiens lov

->Prøv en gratis teoriprøve<-