Spørgsmål 100

Egenviden spørgsmål 100

Spørgsmål:

Kredsløbet fra akkumulatorens ene pol over ledninger, kontakter, sikringer til strømforbrugende dele og tilbage over stel til akkumulatorens anden pol

Svar:

Strømmen frembringes af en vekselstrømsgenerator som drives af motoren. Denne strøm oplagres på akkumulatoren. Herfra ledes strømmen gennem et ledningssystem eventuelt via en kontakt ud til de enkelte strømforbrugende elementer. Modsat f.eks. elektriske installationer i husene hvor der er to ledere, fører der kun én leder ud til hver bruger (f.eks. lygte) . Den anden leder udgøres af køretøjets stel. Før disse forbrugere og relativt tæt på akkumulatoren er indsat sikringer.

Sikringerne er opbygget af en metaltråd der ved en vis strømstyrke smelter og dermed afbryder strømkredsen. Ledninger og sikringer er tilpasset det enkelte elements strømforbrug. Jo større forbrug des større ledninger og sikringer.

Sikringernes opgave er at sikre at der ikke sker nedsmeltning og evt. opstår brand i ledningssystemet.

 

<-Spørgsmål 99  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 101->