Spørgsmål 152

Egenviden spørgsmål 152

Spørgsmål:

Færdselslovens bestemmelser om anvisninger for færdslen

Svar:

§ 4

Trafikanter skal efterkomme de anvisninger for færdslen, som gives ved færdselstavler, afmærkning på kørebane eller cykelsti, signalanlæg eller på anden måde, jf. § 95.

Stk. 2.

Trafikanter skal efterkomme de anvisninger for færdslen, som gives af politiet eller andre, som transport-, bygnings- og boligministeren har bemyndiget til at regulere færdslen, jf. § 89. Disse anvisninger skal efterkommes forud for anvisninger i stk. 1.

Stk. 3.

Anvisningerne i stk. 1 og 2 skal efterkommes forud for færdselsreglerne.

Stk. 4.

Trafikanter skal uanset afmærkning, der tilkendegiver ubetinget vigepligt, rette sig efter signalanlæg, der regulerer færdslen i det pågældende vejkryds.

 

<-Spørgsmål 151  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 153->