Spørgsmål 172

Egenviden spørgsmål 172

Spørgsmål:

Lokale trafiksaneringer

Svar:

§ 40

Transport-, bygnings- og boligministeren kan i samråd med miljøministeren, efter indstilling fra de kommunale myndigheder, fravige reglerne i kapitlerne 2, 3 og 4 i det omfang, det er nødvendigt for i lokalområder at fremme en hensigtsmæssig trafiksanering.

 

<-Spørgsmål 171  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 173->