Spørgsmål 183

Egenviden spørgsmål 183

Spørgsmål:

Brug af mobiltelefon og andet teleudstyr

Svar:

§ 55 a. Førere af køretøjer må under kørsel ikke benytte sig af håndholdte mobiltelefoner.

Stk. 2. Justitsministeren kan efter forhandling med transportministeren fastsætte nærmere regler om brug af andet teleudstyr og lignende under kørsel.

 

<-Spørgsmål 182  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 184->