Spørgsmål 196

Egenviden spørgsmål 196

Spørgsmål:

Vejafmærkningsbekendtgørelsens bestemmelser om færdselstavlers udførelse som variable tavler, om deres betydning for enkelte vognbaner og om præcisering af deres betydning ved undertavler

Svar:

§ 1. Denne bekendtgørelse indeholder bestemmelser om vejafmærkningens udformning og betydning. Reglerne om brug og administration af vejafmærkning, herunder krav til afmærkningens tekniske udførelse og opstilling findes i Vejdirektoratets bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning.

§ 7. Færdselstavler opsættes i højre side af vejen i færdselsretningen. Dog kan færdselstavler opsættes i midterrabat eller venstre side af vejen eller ophænges over kørebanen, hvor vej- eller færdselsmæssige forhold gør det påkrævet.

§ 8. Færdselstavler gælder normalt for al trafik i færdselsretningen. Deres betydning kan dog indskrænkes til kun at gælde for trafikken ad enkelte vognbaner. Dette kan på ophængte tavler tydeliggøres med nedadrettede pile eller vises på oplysningstavler, jf. § 23.

 

->Læs mere her<- 

 

<-Spørgsmål 195  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 197->