Spørgsmål 216

Egenviden spørgsmål 216

Spørgsmål:

De grundlæggende skatte- og momsregler, der knytter sig til køreskoledrift

Svar:

Bogføringsloven

§ 1. Loven gælder for erhvervsdrivende virksomheder etableret her i landet af enhver art uanset ejer- eller hæftelsesforhold.

§2. En virksomhed er erhvervsdrivende eller udøver erhvervsaktiviteter, når den yder varer, rettigheder, pengemidler, tjenester eller lignende, for hvilke den normalt modtager vederlag.
Der skal udarbejdes et driftsregnskab med balance, samt et skatteregnskab én gang årligt.

Moms

Kørelærere er momspligtige

– Der betales moms af indtægter (Udgående moms)

– Der refunderes moms af indkøb i virksomheden (Indgående moms)

– Erhvervsmæssig undervisning (Ingen moms)

 

<-Spørgsmål 215  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 217->