Spørgsmål 26

Egenviden spørgsmål 26

Spørgsmål:

Acceleration og deceleration, herunder måleenheden meter pr. sekund i anden (m/sek2)

Svar:

Acceleration = Stigende hastighed

Deceleration = Faldende hastighed

m/s2 angiver hvor meget hastigheden stiger eller falder for hvert sekund der går.

Eks.: Hvis decelerationen er 6.4 m/s2 svarer dette til en hastighedsnedsættelse på ca. 23 km/t pr. sekund. (3.600s x 6,4 / 1.000)

Herved kan vi beregne at det vil tage 4,6 sekunder at standse helt op ved en hastighed på 105 km/t

(105km/t / 23km/t)

 

<-Spørgsmål 25  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 27->