Spørgsmål 66

Egenviden spørgsmål 66

Spørgsmål:

Betydning af realistisk selvvurdering og egenkontrol og motivation for sikker kørsel

Svar:

En realistisk selvvurdering hjælper en i trafikken. Overvurderer man sine evner kan det medføre uoverskuelige og farlige situationer i trafikken, hvorfor det er vigtigt at køreeleven har en realistisk selvvurdering af sine evner.

Egenkontrol er vigtig, idet eleven hele tiden skal sikre sig at vedkommende er bekendt med gældende regler, herunder hvordan manøvre gennemføres korrekt. Det bevirker at køreeleven får større overskud i de mere komplicerede trafiksituationer.

Motivation er også vigtig for indlæringen, men også efterfølgende er positiv motivation vigtig for at fastholde et sikkert kørselsmønster.

 

<-Spørgsmål 65  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 67->