Spørgsmål 78

Egenviden spørgsmål 78

Spørgsmål:

Forskellige måder at påvirke holdninger og adfærd på via lovgivning, køretøjsteknologi, vejtekniske foranstaltninger, kontrol, information og kampagner

Svar:

Påvirkning af holdninger og adfærd sker via lovgivning, køretøjs teknologi og vejtekniske foranstaltninger.

Der findes også frivillige ordninger, f.eks. Alkolås hvor bilisten på nærmere fastsatte vilkår kan generhverve kørekortet før tid efter frakendelse som følge af spiritus.

Vejtekniske foranstaltninger, såsom trafiksanerede områder og særlige baner er også eksempler på metoder adfærden kan ændres på.

Politiet og Skat kontrollerer også bilisterne ved f.eks. kontrol af spiritus og køretøjets lovlighed.

Endelig udsendes informationer og kampagner fra både nationalt- og lokalt politi, f.eks. brug af seler, hastighed, brug af telefon og kørsel i spiritus- og narkotika påvirket tilstand.

 

<-Spørgsmål 77  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 79->