Spørgsmål 81

Egenviden spørgsmål 81

Spørgsmål:

Samfundsmæssige værktøjer i form af lovgivning, vejtekniske foranstaltninger og kampagner til at påvirke fremkommeligheden og øge sikkerheden for alle trafikanter

Svar:

Myndighederne regulerer trafikanternes adfærd via lovgivning og foretager løbende ændringer i de vejtekniske forhold, f.eks. særlige baner og lign.

Politiet og andre myndigheder har løbende forskellige kampagner med henblik på at præcisere visse regler eller brugen af de etablerede vejtekniske foranstaltninger og regler der er gældende.

Disse forhold medvirker til en mere sikker afvikling af trafikken til gavn for alle trafikanter, og samtidig øge fremkommeligheden på vejene.

Også andre, f.eks. Sikker trafik, TRYG fonden og kommuner har kampagner, både lokale og nationale.

Egenviden om Betjeningsudstyr, instrumenter og kontrollys

Udpege og benævne:

Spørgsmål 82 (Gennemgå med din særlig godkendte kørelærer)

Alt betjeningsudstyr i det køretøj prøven aflægges i

Aflæse og forstå samt redegøre alment for:

Spørgsmål 83 (Gennemgå med din særlig godkendte kørelærer)

Alle instrumenter og alt kontroludstyr i det køretøj prøven aflægges i

 

<-Spørgsmål 80  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 84->