Spørgsmål 89

Egenviden spørgsmål 89

Spørgsmål:

Funktion af det hydrauliske to-kreds bremsesystems enkelte dele, herunder bremsepedal, hovedcylinder, væskebeholder med dæksel, bremsevæske, rør- og slangeforbindelser, hjulcylindre, bremsebakker og klodser, bremsebelægning samt bremsetromle og -skive

Svar:

2-kredsbremser er påbudt på alle nye biler. Formålet er, at hvis en kreds svigter, kan der bremses med den anden kreds.

I et 2-kreds-system er der i hovedcylinderen to stempler og rørsystemet er opdelt i 2 uafhængige kredse.

Der findes forskellige måder at opdele bremsekredsene på. Mange biler har én kreds til forhjulene og én kreds til baghjulene. Nogle har diagonalopdeling: højre forhjul og venstre baghjul og omvendt. Få har triangelopdeling: hver begge forhjul og et baghjul.

Ved tråd på bremsen presses stemplet i hovedcylinderen fremad og skaber derved tryk med bremsevæske i bremse-rør og –slanger. I hjulcylinderen påvirkes nogle stempler i det enkelte hjuls bremseanordning af væsketrykket og bremsebakkerne presses ud mod tromlen (tromlebremser) eller bremseklodserne presses ind mod skiven (skivebremser.)

Vacuumforstærkerens formål er at forstærke pedaltrykket. En cylinder er anbragt mellem hovedcylinder og bremsepedal. Heri er et stempel der sidder på stangen som forbinder bremsepedal og stemplet i hovedcylinderen. Under kørslen er der et undertryk på begge sider af stemplet. Når der trædes på bremsepedalen påvirkes stemplet i hovedcylinderen og en ventil i bremseforstærkeren så der lukkes luft ind på den ene side af vacuumstemplet. Herved trykkes stemplet i vacuumforstærkeren mod vacuumsiden i cylinderen og forstærker herved fodens tryk på pedalen.

 

<-Spørgsmål 88  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 90->