Spørgsmål 7

Undervisningsforløb

Egenviden spørgsmål 7

Spørgsmål:

Kriterier for opdeling af lærestof og undervisningsforløb, herunder helheds- og delmetode, koncentreret og delt undervisning, pauser m.v.

Svar:

Visuelt illustrere det teoretiske stof vha. modeller eller billeder. Vigtigt at vælge relevant materiale i forhold til både elever og det stof, der skal læres. Teori og praksis skal følges ad i størst mulig omfang. Eleven skal føres fra lettere opgaver mod sværere.

I visse situationer kan det være tjenligt at præsentere eleven for helheden først – f.eks. motoren, der kører – før man går ind i enkeltheder omkring stempel og cylindre.

I andre situationer vil det være mere relevant at arbejde efter delmetoden. f.eks starte igangsætning før man går til de sværere manøvrer.

En lektion på 45 min må siges at være koncentreret undervisning, hvis det udelukkende er baseret på dialog eller tavleundervisning, her må der indlægges pauser af passende varighed.

Indlagt pause kan bedre undlades ved elevernes grubbearbejde, hvor de selv strukturerer arbejdstiden.

 

<-Spørgsmål 6  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 8->