Spørgsmål 34

Vektorprincippet

Egenviden spørgsmål 34

Spørgsmål:

Sammenlægning af kræfter efter vektorprincippet

Svar:

Kræfternes parallelogram

Har man to kræfter der udspringer i samme punkt men har forskellig retning kan den reelle kraft beregnes vha. kræfternes parallelogram.

 

vektorprincippet

Et køretøj der påvirkes resultanten vil opføre sig på akkurat samme måde som var den påvirket af de 2 kræfter med hver sin retning.

Friktionscirkel

vektorprincippet

 

Under kørsel af køretøjet påvirket i tyngdepunktet af en kraft – bevægelsesenergien der driver det fremad, lodret pil og ved svingning en centrifugalkraft.

Hvis disse kræfters parallellogram overstiger den friktionscirkel der hedder 0,8 (ru asfalt) og der virkelig køres på ru asfalt vil der ske en udskridning.

 

Retningslinjer for kørelærer prøven

 

<-Spørgsmål 33  –  Tilbage til oversigt  –  Spørgsmål 35->